Блог

Дэлхий

“СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭ”-НИЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

2019/12/02

Вест Черчман зэрэг систем судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, ёс суртахуун, шашин шүтлэг, гоо сайхан гэсэн дөрвөн хүчин зүйл системийн хандлагад хамг…

Ангилал: Боловсрол


Боловсрол

СУРАГЧДЫН СУРЛАГЫН АМЖИЛТ

2020/01/29

Сурагчдын сурлагын амжилт сүүлийн жилүүдэд буурч байна. Ямар шалтгааны улмаас буурууд байна вэ?

Боловсрол

“ЕБС-ИЙН ЖИШИГ ЗАГВАРЫН СУУРЬ ХЭВ ШИНЖҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ, СИСТЕМИЙН ЗАГВАРААР ШИНЖИЛЖ ДҮРСЛЭХ НЬ” СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2019/12/11

“Залуу судлаачдыг дэмжих сан” ТББ нь 1992 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 1993 оноос залуучуудад судалгаа шинжилгээний арга барил эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ШУТИС-БУХС-тай хамтран “Эрдмийн шувуу” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлыг жил бүр зохион байгуулсаар ирсэн.