Блог

Дэлхий

“СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭ”-НИЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

2019/12/02

Вест Черчман зэрэг систем судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, ёс суртахуун, шашин шүтлэг, гоо сайхан гэсэн дөрвөн хүчин зүйл системийн хандлагад хамг…

Ангилал: Дэлхий


Дэлхий

СЭТГЭЛГЭЭНИЙ АЛДАА

2019/12/06

Бидний дотоод ертөнцөд бидэнд мэдэгдээгүй далд мэдлэг, сэтгэлгээний өвөрмөц төрөл байдаг тухай өмнө дурдсан. Тэгвэл бидний сэтгэлгээ ямар зохион байгуулалттай болохыг бид сайн мэддэггүй.

Дэлхий

СИСТЕМИЙН ЗОРИЛГО

2019/12/05

Системийн тухай бүрэн бүтэн тодорхойлолт байхгүй байгаагийн нэг шалтгаан бол тухайн системийн “зорилго” гэсэн ач холбогдлыг орхигдуулсантай уялдаатай юм.

Дэлхий

“СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭ”-НИЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

2019/12/02

Вест Черчман зэрэг систем судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, ёс суртахуун, шашин шүтлэг, гоо сайхан гэсэн дөрвөн хүчин зүйл системийн хандлагад хамгийн их саад тотгор болдог гэж цохон тэмдэглэжээ.