Нийтийн хэлэлцүүлэг

Нийтийн хэлэлцүүлэг нь нийгэмд тулгамдсан тодорхой асуудлаар иргэд үзэл бодлоо хариуцлагатайгаар чөлөөтэй илэрхийлэн, цэгцтэй хэлэлцүүлж, мэтгэлцэж ойлголтыг нэгтгэх зорилготой. Уг хэлэлцүүлэгт Монголфорум платформд бүртгэлтэй иргэн бүр хэлэлцүүлэг үүсгэж, үзэл бодлоо солилцож, шийдэл дэвшүүлэх боломжтой.

Үзэх

Хэлэлцүүлгийн өрөө

Хэлэлцүүлгийн өрөө нь байгууллага болон хэсэг бүлэг хүмүүс тулгамдаж буй асуудлаа хариуцлагатайгаар чөлөөтэй илэрхийлэн, цэгцтэй хэлэлцүүлж, мэтгэлцэх боломжтой.

Үзэх