Блог

Дэлхий

“СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭ”-НИЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

2019/12/02

Вест Черчман зэрэг систем судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, ёс суртахуун, шашин шүтлэг, гоо сайхан гэсэн дөрвөн хүчин зүйл системийн хандлагад хамг…

Ангилал: Хууль зүй


Хууль зүй

ШИЙДВЭР ГАРГАХАД ТУСЛАХ АРГА ЗАГВАРУУД

2019/12/09

Хэрхэн өөрчлөлтийг амжилттай хийх вэ? зэрэг олон асуулт бизнес эрхлэгч төдийгүй, профессор багш, удирдах ажилтан, хүн бүрийн өдөр тутам тулгарч байдаг.

Хууль зүй

СИСТЕМИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

2019/12/04

Бидний сурагч ахуйд анх тааралдаж, утга учрыг нь тодорхой тайлбарлуулж аваагүй боловч амьдрал дээр хэрэглээд сурчихсан үгсийн нэг бол “Систем” гэдэг гадаад үг юм.