Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ-аас “Жишиг гэр бүлийн суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь” судалгааны ажлыг эхлүүлж байна

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ нь залуучуудад судалгаа шинжилгээний арга барил эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор 1992 онд байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд нийгэмд тулгамдаж буй асуудлуудаар судалгаа хийх, сургалт болон эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, олон нийтийн дунд танхимын болон онлайн хэлэлцүүлэг хийх зэрэг то

Дэлгэрэнгүй

Блог хайх

Ангилал