Блог

Дэлхий

“СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭ”-НИЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

2019/12/02

Вест Черчман зэрэг систем судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, ёс суртахуун, шашин шүтлэг, гоо сайхан гэсэн дөрвөн хүчин зүйл системийн хандлагад хамг…

Ангилал: Эдийн засаг


Эдийн засаг

СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ҮҮСЭЛ

2019/12/03

Бид бүхэн удамшлын өгөгдөл болох авьяас чадвараа, амьдран буй нийгэм орчин, гэр бүлээсээ олж авсан хүмүүжил мэдлэг боловсролоо хөгжүүлснээр амьдралынхаа чиг шугамыг тодорхойлон, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой болдог.