Блог

Дэлхий

“СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭ”-НИЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

2019/12/02

Вест Черчман зэрэг систем судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, ёс суртахуун, шашин шүтлэг, гоо сайхан гэсэн дөрвөн хүчин зүйл системийн хандлагад хамг…

Ангилал: Нийгэм


Нийгэм

“ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЖИШИГ ЗАГВАРЫН СУУРЬ ХЭВ ШИНЖҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ, СИСТЕМИЙН ЗАГВАРААР ДҮРСЛЭХ НЬ” СУДАЛГАА

2019/12/10

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ-аас “Ерөнхий боловсролын сургуулийн жишиг загварын суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь” судалгааны ажлыг эхлүүлж байна.

Нийгэм

СИСТЕМИЙН ЗАГВАР, ЗАГВАРЧЛАЛЫН АРГЫН ТУХАЙ

2019/12/07

Эхэн үедээ тодорхой нөхцөлд обьектыг орлож болох туслах обьектыг загвар гэж нэрлэж байжээ. Энэ үед бидний мэдлэгийг загвар хэлбэрээр илэрхийлэх шаардлага төдийгүй боломжийг ч ухаарч чадаагүй юм.

Нийгэм

ДЭЛХИЙН 1700 ОРЧИМ ХЭЛ УСТАХ АЮУЛД ӨРТӨӨД БАЙНА

2019/12/01

НҮБ-ийн Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага буюу ЮНЕСКО нь 1700 гаруй хэлийг устах аюултай гэсэн ангилалд оруулсан байна. Үүнд ихэвчлэн хүн ам цөөнтэй, жижиг улсууд гэхээсээ илүүтэй үндэстнүүдийн хэл багтаж байгаа нь анхаарал татаж байна. Мөн хэдий хүн ам ихтэй ч хөрш орнуудын нөлөөллөөс болж эх хэл нь үгүй болох аюулд орох тохиолдол ч цөө