Блог


Эдийн засаг

СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ҮҮСЭЛ

2019/12/03

Бид бүхэн удамшлын өгөгдөл болох авьяас чадвараа, амьдран буй нийгэм орчин, гэр бүлээсээ олж авсан хүмүүжил мэдлэг боловсролоо хөгжүүлснээр амьдралынхаа чиг шугамыг тодорхойлон, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой болдог.

Дэлхий

“СИСТЕМИЙН СЭТГЭЛГЭЭ”-НИЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

2019/12/02

Вест Черчман зэрэг систем судлаачдын үзэж байгаагаар улс төр, ёс суртахуун, шашин шүтлэг, гоо сайхан гэсэн дөрвөн хүчин зүйл системийн хандлагад хамгийн их саад тотгор болдог гэж цохон тэмдэглэжээ.

Нийгэм

ДЭЛХИЙН 1700 ОРЧИМ ХЭЛ УСТАХ АЮУЛД ӨРТӨӨД БАЙНА

2019/12/01

НҮБ-ийн Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага буюу ЮНЕСКО нь 1700 гаруй хэлийг устах аюултай гэсэн ангилалд оруулсан байна. Үүнд ихэвчлэн хүн ам цөөнтэй, жижиг улсууд гэхээсээ илүүтэй үндэстнүүдийн хэл багтаж байгаа нь анхаарал татаж байна. Мөн хэдий хүн ам ихтэй ч хөрш орнуудын нөлөөллөөс болж эх хэл нь үгүй болох аюулд орох тохиолдол ч цөө