Т Мөнхтүшиг

Түвшинжаргал Мөнхтүшиг

Хэлэлцүүлгийн цол:

Онч

MF score:

Ноён

Элссэн: 2020/03/12

Миний тухай:

Хэхэ

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

0

Дагагчдын тоо

1

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

1220.80/

Хэлэлцүүлгийн цол

Хүүрнэгч

23750.00/30

Форум оноо

Хүү

0.00/400