Буцах

Улаанбаатар хотын үйл ажиллагаанд оролцогч талууд

Нийгэм

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын захиалгаар "Залуу судлаачдыг дэмжих сан" ТББ "Ухаалаг Улаанбаатар хотын жишиг загварыг боловсруулах нь" судалгааг гүйцэтгэж байна. Энэхүү судалгааны үр дүнгийн нэг хэсэг болох Улаанбаатар хотын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын санал болгож буй хувилбарыг танилцуулж байна. Та бүхэн танилцаад оролцогч тал тус бүр дээр саналаа өгөөрэй.

0

1. Усан хангамж, ашиглалт, цэвэрлэх үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

2. Цахилгаан эрчим хүчний үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

3. Дулаан хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

4. Харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

5. Тээвэр, ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

6. Хог хаягдлын менежмент, тохижилтийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

7. Сэтгүүл зүйн үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

8. Шашны үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

9. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

10. Боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

11. Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

12. Соёл, урлагийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

13. Спортын үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

14. Зочлох үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

15. Худалдааны үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

16. Бараа, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний бүлэг

0

17. Эвлэлдэн нэгдэх, төлөөлөх үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

18. Хотын засаглал, манлайллын үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

19. Барилга, байгууламжийн бүтээн байгуулалтын үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

20. Байгаль орчны менежментийн үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

21. Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

22. Аюулгүй байдлын үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

23. Нэгдмэл засаглал, манлайллын үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

24. Орон нутаг, олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

25. Системийн нийтлэг өгөгдлийг бүртгэх, боловсруулах, хадгалах, түгээх үйлчилгээний бүлэг

0

26. Хотын системийн оношилгооны үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

27. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэгч бүлэг

0

28. Иргэд

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн