Battuvshin Tuvshinbayr

Tubshinbayr

Хэлэлцүүлгийн цол:

Онч

MF score:

Ноён

Элссэн: 2021/01/07

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

0

Дагагчдын тоо

0

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

70.00/

Хэлэлцүүлгийн цол

Хүүрнэгч

334550.00/30

Форум оноо

Хүү

0.00/400