Narantuya Bold

BoldNarantuya

Комментийн цол:

Зэс

Хэлэлцүүлгийн цол:

Өгүүлэгч

MF score:

Ноён

report rank:

Pop king


Элссэн: 2019/12/14

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

1

Дагагчдын тоо

0

Дагаж буй хүний тоо

Зөрчил авсан хэлэлцүүлэг

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ-аас “Жишиг гэр бүлийн суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь” судалгааны ажлыг эхлүүлж байна


Зөрчлийн шалтгаан:

Хараалын үг хэрэглэсэн

Авсан шийтгэл:

Цол бууруулсан

Шийтгэл оноосон:

2020/02/17

Комментийн цол

Зэс

Номин

500/800

Хэлэлцүүлгийн цол

Өгүүлэгч

Түүвэрлэгч

500/800

Форум оноо

Ноён

5000/0

Муу цол

Pop king

Тархи угаагч

10/20