Оюунбилэг Баатар

Оюунбилэг Баатар

Хэлэлцүүлгийн цол:

Онч

MF score:

Ноён

Элссэн: 2020/02/27

Миний тухай:

Дэлхийн хүн

1

Дагагчдын тоо

2

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

790.80/

Хэлэлцүүлгийн цол

Хүүрнэгч

101450.00/30

Форум оноо

Хүү

0.00/400