Д. Түвшин-Эрдэнэ

tuvshinerdene

Хэлэлцүүлгийн цол:

Онч

MF score:

Ноён

Элссэн: 2020/03/13

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

1

Дагагчдын тоо

0

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

180.80/

Хэлэлцүүлгийн цол

Хүүрнэгч

31400.00/30

Форум оноо

Хүү

100.00/400