Г Батхишиг

batkhishig

Хэлэлцүүлгийн цол:

Онч

MF score:

Ноён

Элссэн: 2020/02/27

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

Хаагдсан

Нийгэм

Бүтэлгүйтэл


1

Дагагчдын тоо

2

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

480.80/

Хэлэлцүүлгийн цол

Хүүрнэгч

91850.00/30

Форум оноо

Хүү

550.00/400