Б Жавзандулам

javzandulam

Хэлэлцүүлгийн цол:

Онч

MF score:

Хүү

Элссэн: 2020/02/28

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг байхгүй байна.

1

Дагагчдын тоо

0

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

60.80/

Хэлэлцүүлгийн цол

Хүүрнэгч

450.00/30

Форум оноо

Хүү

0.00/400