Самбалхүндэв Мөнгөнзаяа

С. Мөнгөнзаяа

Элссэн: 2021/03/31

Миний тухай:

Статистик мэргэжлээр 2019 онд МУИС-ийг төгссөн. Судалгаа шинжилгээ хийх сонирхолтой. 😁

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг байхгүй байна.

0

Дагагчдын тоо

0

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

0.00/

Хэлэлцүүлгийн цол

Хүүрнэгч

0.00/30

Форум оноо

Хүү

0.00/400