Буцах

Монгол хүний эзэмшвэл зохих ур чадваруудыг тодорхойлох судалгаа

Нийгэм

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ-аас гүйцэтгэж буй "Монгол улсын боловсролын тогтолцооны суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь" судалгааны ажлын хүрээнд 21 дүгээр зууны Монгол хүний эзэмшвэл зохих ур чадваруудыг тодорхойлох судалгаанд саналаа өгч бидний ажилд дэмжлэг үзүүлнэ үү.

0

1. Ажиглах, сонсох, ярих чадвар /Өгөгдөл цуглуулах, хэмжих, бүртгэх чадвар/

0

2. Дүн шинжилгээ хийх чадвар

0

3. Асуудлыг оношлох, шийдвэрлэх ур чадвар

0

4. Шүүн тунгаах чадвар

0

5. Бүтээлч, санаачилгатай байх чадвар

0

6. Системийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх чадвар

0

7. Баримт нотолгоонд үндэслэн асуудлыг шийдвэрлэх чадвар

0

8. Дижитал мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах чадвар

0

9.Техник хэрэгслийг сонгох, ашиглах чадвар

0

10. Технологийн шийдлийг бүтээх, программчлах чадвар

0

11. Манлайлах, нөлөөлөх чадвар

0

12. Идэвхтэй суралцах чадвар

0

13. Дасан зохицох чадвар

0

14. Сэтгэл зүйн эрүүл мэндээ хамгаалах чадвар /Сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар/

0

15. Олон талт байдлыг зөвшөөрөх чадвар

0

16. Чанартай үйлчилгээ үзүүлэх чадвар

0

17. Харилцааны чадвар

0

18. Хамтарч ажиллах чадвар

0

19. Биеийн эрүүл мэндээ хамгаалах чадвар

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн