Буцах

Тэтгэврийн үндэсний тогтолцооны жишиг загварт баримтлах Үндсэн хуулийн зарчмууд

Нийгэм

"Нэйшнл Лайф Даатгал" ХХК-ийн санаачилга, санхүүжилтээр ТУС Солюшн ХХК-ийн арга зүйн дэмжлэгтэйгээр "Залуу судлаачдыг дэмжих сан" ТББ-ын гүйцэтгэсэн "Монгол улсын тэтгэврийн үндэсний тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь" судалгааны үр дүнгээс танилцуулж байна.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн