Буцах

“Гарааны бизнесийн экосистемийн жишиг загвар боловсруулах нь” судалгааны ойлголтын томьёолол

Нийгэм

“Сократус Студио” ХХК-ийн санаачлагаар “Залуу судлаачдыг дэмжих сан” ТББ нийгмийн системийн инженерчлэлийн арга зүйд суурилсан “Гарааны бизнесийн экосистемийн жишиг загвар боловсруулах нь” судалгааны ажлыг 2020 оны 08 сарын 20-с эхлэн гүйцэтгэж байна.

2

Судалгааны баг "ТУС Солюшн" ХХК-ийн боловсруулсан ойлголт тодорхойлох хавтгайг ашиглан дараах ойлголтуудыг тодорхойлоод байна. Та бүхэн танилцаад ойлголт тус бүр дээр саналаа өгөөрэй.

0

1.  Инноваци гэдэг нь Мэдлэгүүдийг үүсгэх, уялдуулах замаар харьцангуй давуу талыг үүсгэж үнэ цэнийг бүтээх шийдлийн оюуны загвар 

1

2. Гарааны бизнес гэдэг нь Инновацид суурилсан бизнесийн оюуны загвар 

0

3. Бизнес: Тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөөцүүдийг харилцан тогтвортой нөхцөлөөр солилцох замаар үнэ цэнийг бүтээх үйл ажиллагаа

0

4. Экосистем гэдэг нь: Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай синергистик хэв шинжийг бүрдүүлдэг, хүрээлэн буй орчиндоо тэнцвэртэй оршин тогтнох чадвартай, оролцогч талуудын харилцан уялдаатай үйлчлэлүүдийн нийлмэл систем.

1

5. Гарааны бизнесийн экосистем гэдэг нь: Инновацид суурилсан бизнесийн оюуны загварыг төрүүлэх, тогтвортой үйл ажиллагаа болгон хөгжүүлэх зорилготой,  хүрээлэн буй орчиндоо тэнцвэртэй оршин тогтнох чадвартай, оролцогч талуудын харилцан уялдаатай үйлчлэлүүдийн нийлмэл систем.

0

6. Гарааны бизнесийн экосистемийн зорилго: Инновацид суурилсан бизнесийн оюуны загварыг төрүүлэх, тогтвортой үйл ажиллагаа болгон хөгжүүлэх замаар оролцогч талуудад үнэ цэнийг бүтээх.

1

Мэдэгдэх

1

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

амжилт хүсье

2020/11/25

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн