Буцах

Гарааны бизнес эрхлэгчдэд тулгардаг асуудлуудын талаар хэлэлцүүлье.

Нийгэм

Embroker.com-оос гарааны бизнесийн тухай дараах статистикийг гаргажээ.

0

- 5 гарааны бизнес тутмын 2 нь л ашигтай ажилладаг. 

0

- Нийт гарааны бизнесүүдийн 90% нь бүтэлгүйтдэг.

0

- Үүнээс 10% нь эхний жилдээ бүтэлгүйтдэг. 

0

- 70% нь 2-5 дахь жилдээ бүтэлгүйтдэг.

0

- Гарааны бизнесүүд бүтэлгүйтэх шалтгааны 42% нь зах зээлээ судлаагүйгээс болдог. 

0

- Гарааны бизнесүүд бүтэлгүйтэх шалтгааны  29% нь хөрөнгө оруулалтын асуудлаас болж бүтэлгүйтдэг.

0

- Гарааны бизнесүүд бүтэлгүйтэх шалтгааны 10%-аас доошгүй нь муу маркетингээс болдог. 

0

- Гарааны бизнесүүд бүтэлгүйтэх шалтгаан бүх салбарт ижил түвшинд байна.

0

  • Монгол улсын нөхцөлд гарааны бизнес эрхлэгчдэд учирдаг хүндрэлүүдийн талаар хэлэлцүүлье.

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн