Буцах

Монгол Улсын боловсролын сургалтын байгууллагуудын жишиг загварын суурь хэв шинжүүд

Нийгэм

"Залуу судлаачдыг дэмжих сан" ТББ"ын гүйцэтгэсэн “Монгол Улсын боловсролын нэгдсэн тогтолцооны суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь” судалгааны II-р хэсэг Монгол Улсын боловсролын сургалтын байгууллагуудын жишиг загварын суурь хэв шинжүүдийг танилцуулж байна. Та бүхэн танилцаад шийдэл тус бүр дээр саналаа тусгаарай.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мэдэгдэх

1

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн