Буцах

Дрон ойлголтод санал авах

Нийгэм

Олон хэмжээст орон зайг хамарсан, чанартай өгөгдлийг цуглуулах, дамжуулах, ачааг шуурхай тээвэрлэх зориулалттай аюулгүй, хүртээмжтэй, алсын болон автомат удирдлагатай нисдэг төхөөрөмж

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн