Буцах

"Инновацыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг үндэсний тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь" судалгааны багийн боловсруулсан шийдлүүд

Нийгэм

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ, Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Залуу бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл ТББ-тай хамтран гүйцэтгэж буй "Инновацыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг үндэсний тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь" судалгааны багийн боловсруулсан 

0

  1. Инновацыг дэмждэг үндэсний тогтолцооны зорилго
  2. Инновацын багц хуульд хийсэн системийн шинжилгээний үр дүнг танилцуулж байна. Та бүхэн танилцаад, шийдэл тус бүр дээр саналаа өгөөрэй.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн