Буцах

“Агаарын бохирдлоос сэргийлэх хариуцлагын тогтолцоонд системийн оношилгоо хийх, тогтолцоог сайжруулах арга замуудыг тодорхойлох нь” судалгааны төсөл

Нийгэм

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ-ын гүйцэтгэхээр төлөвлөж буй “Агаарын бохирдлоос сэргийлэх хариуцлагын тогтолцоонд системийн оношилгоо хийх, тогтолцоог сайжруулах арга замуудыг тодорхойлох нь” судалгааны төслийг танилцуулж байна. Та бүхэн танилцаад саналаа өгөөрэй.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн