Буцах

ХҮЧ-21 ба боловсролын түвшингийн шүтэлцээ

Нийгэм

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ, Гүнд Хэлткэр энд Эдүкэшн Сан ТББ, Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл, Шимт Боловсрол ХХК, ТУС Солюшн ХХК-уудын хамтран гүйцэтгэсэн "Монгол улсын боловсролын нэгдсэн тогтолцооны суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь" судалгааны ажлын шийдлээс танилцуулж байна.

0

0

0

0

0

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн