Буцах

Гэр бүл салалт, түүний шалтгаан

Нийгэм

Гэрлэлт гэдэг нь олон улсын гэрээ конвенцид зааснаар сайн дурын үндсэн дээр бий болдог үйлдэл ба  гэр бүл салалт ч мөн адил хувь хүний сайн дурын үндсэн дээр болдог хэмээн үздэг байна. 

0

Гэрлэлт түүнтэй харьцах цуцлалтын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэх боллоо. Монгол Улсын хэмжээнд тухайн тоо баримтаар өдөрт 10 гэр бүл гэрлэлтээ цуцлуулж, 40 хос гэрлэлтээ бүртгүүлдэг. 

0

2019.08 сарын байдлаар 21.020  гэрлэлт бүртгэгдсэн бол 4201 гэр бүл гэр бүлээ цуглуулсан тоо баримт байна.

0

  1. Гэр бүл салалтад юу нөлөөлж байна гэж та харж байна вэ? 
  2. Гэр бүл салалтаас үүдэх хохирол юу вэ?
  3. Гэр бүл салалт хүүхдэд хэрхэн нөлөөлж байна вэ?

1

Нийгмийн суурь нэгж болох гэр бүлийг хэрхэн тогтвортой байлгах вэ? 

0

Мэдэгдэх

1

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Хөндөх ёстой сэдэв байна.

2020/05/29

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн

Эерэг коммент

Hishigee

Хөндөх ёстой сэдэв байна.

Сөрөг коммент

Hishigee

Хөндөх ёстой сэдэв байна.

Онцлох коммент

Hishigee

Хөндөх ёстой сэдэв байна.

Хамгийн идэвхтэй гишүүн

Hishigee