Буцах

2021020 - Дижитал шилжилтийн үед хэрэглэгчийн өгөгдлийг үр дүнтэй ашиглах нь

Нийгэм

Хураангуй 

0

Дэлхий даяар 24 цаг тутамд 2.5 кванттирилион (1ард 18 тэг)-тэй  тэнцэхүйц өгөгдөл  үйлдвэрлэгдэж байдаг. Үүний 90% нь сүүлийн 2 жилийн дотор бий  болсон. (Marr, 2018) Дижитал шилжилтийг үр дүнд энэ нь улам нэмэгдэж, хэрэглэгчийн болон байгууллагын дотоод мэдээллийн системд маш их өгөгдөл цуглана. Хэрэглэгчдийн цахим орчинд хийж буй бүхий л ул мөр системд бүртгэгдэж байдаг. Олон хэрэглэгч хэрэглэх тусмаа цаана нь  маш их өгөгдөл үүсч байгаа гэсэн үг юм. Ингэснээр эргээд байгууллагад өгөгдлийг хадгалах болон боловсруулах асуудал тулгарна. Эндээс судалгааны үндэслэл гарч ирж байгаа юм. Өгөгдлийг маш үнэ цэнтэй гэх ч боловсруулахгүй бол бүрэн хэмжээнд ашиглаж чадахгүй. Цугларч буй өгөгдлийг сайн боловсруулж, хэрэглэгчдийг сайн ойлгож чадвал зорилтод хэрэглэгчиддээ чиглэсэн хамгийн үр дүнтэй идэвхжүүлэлтийг хүргэх боломжтой гэж байгаа бөгөөд судалгааны хэсэгт илүү дэлгэргүй судалж авч үзэх болно. Судалгааны ажлын хүрээнд “Mongol ID” компанийн Redpoint аппликейшн дээр хэрэглэгчийн бодит өгөгдөл дээр шинжилгээ хийж үр дүнг хавсаргасан. Судалгааны үр дүнгээс шалтгаалан идэвхжүүлэлтийг сайжруулах талаар санаа дэвшүүлсэн.

0

Түлхүүр үг: дижитал шилжилт, маркетинг, өгөгдөл, өгөгдөл боловсруулах, идэвхжүүлэлт 
 

0

Удиртгал

0

Дижитал шилжилт гэдэг нь тийм ч шинэ ойлголт биш юм. Компьютер болон интернет сүлжээнд нэвтэрснээс хойш 30 гаруй жил аажмаар хийгдэж ирсэн үйл явц. Дэлхий даяар тархсан цар тахлын улмаас энэ үйл явц эрчимтэй хурдсаж эхэлсэн. 2020 оны Монголын топ 50 компани CMO нарын дунд явуулсан судалгаанаас үзэхэд 96% нь “Ковидийн нөлөөгөөр хэрэглэгчийн онлайн хэрэглээ нэмэгдэж байгаа нь компаниудын дижитал шилжилтийг түргэсгэж байна.” гэж үзсэн байна. (MMCG, 2020)  Дижитал шилжилтийг амжилттай хийснээр байгууллагуудад олон төрлийн давуу тал үүсэх боломжтой. Үүний жишээг маркетингийн CRM систем хэрхэн дижитал хэлбэрт шилжин үр дүнтэй өгөгдлийн сан үүсгэж байгууллагад тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ашиглаж болох талаар авч үзье. Өгөгдлийн мэдээлэл болгон боловсруулж чадвал, хэрэглэгчийг илүү ойлгон дараагийн худалдан авалтыг төлөвлөх болон ямар чиглэлийн идэвхжүүлэлт явуулах зэргийг шийдэж болно гэж таамаглаж байна. 

0

Үндсэн хэсэг

0

Дижитал шилжилтийг маш олон янзаар тодорхойлж байгаа. McKinsey тодорхойлолтоор бол “Дэвшилтэд технологиудыг ашиглах бизнес загвараа шинээр загварчлах” гэж үзсэн. Үндсэндээ дижитал технологийг бизнесийн загварт нэгтгэх, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ өөрчлөх арга зам, боломж гэж тодорхойлж буй хэрэг юм. (Bhattarai, 2020)

0

Өгөгдөл /data/ гэдэг нь тодорхой утга агуулга бүхий бүтэцтэй. Бидний өдөр тутамд сонсож, харж байдаг бүх зүйлс мэдээ буюу өгөгдөл. Өгөгдлийг технологи ашиглан боловсруулалт хийгдэн үр дүн буюу мэдээлэл үүснэ. (Эрдэнэтуяа, 2019) Аливаа салбарын бизнесийн амжилт олох гол  сурвалжийн нэг нь үнэн зөв мэдээллийг цаг тухайд нь олж, бүтээлчээр хэрэглэх явдал юм. Мэдээлэл нь бусад нөөцийн нэгэн адил чухал нөөц төдийгүй чухал хэрэгсэл юм. (Эрдэнэтуяа, 2019) 

0

Хэрэглэгчийг ойлгох /customer understanting/ гэдэг нь хэрэглэгчийн тухай  мэдэх боломжтой бүх зүйлийг хамааруулсан ойлголт юм. Үүний тулд хэрэглэгчийн өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. 

0

Дижилтал шилжилтээс өмнө хэрэглэгчид хүрэх суваг цөөхөн байсан. Радио, ТВ, хэвлэмэл самбар, гадаах самбар гэх мэт уламжлалт хэлбэрийг сувгуудыг өнөөдөр ашиглах үр дүн багатайгаас гадна зардал өндөр. Erxes компани судалснаар зөвхөн монголд гэхэд хэрэглэгчдэд хүрч болох 60 гаруй суваг байна гэж гаргасан байдаг (Erxes, 2018). Үүний сацуу хэт их контент цацагдаж байгаа учир хэрэглэгчийн анхаарлыг татах, ялгарах нь улам бүр төвөгтэй болж байна.  2000 онд хүний анхаарал төвлөрөх хугацаа 12 секунд байсан. 2015 оны судалгаагаар энэ хугацаа 8 секунд болж алтан загасныхаас 1 секунд бага болсон байна.  

0

“RedPoint” хэрэглэгчийн өгөгдөл дээр хийсэн шинжлэгээ
Судалгааны объектоор “Монгол АйДи” компанийн “RedPoint” сонгож авлаа. “Монгол АйДи” нь интернетэд суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлэгч үндэсний компани юм. Хамгийн энгийн, хялбар шийдлийг агуулсан аппликейшнийг эх хэл дээрээ хөгжүүлэхийн зэрэгцээ дижитал амьдралын хэв маягийг түгээх зорилгын урдаа тавин ажилладаг. 

0

Redpoint нь үнэнч хэрэглэгчдийг хадгалах хөтөлбөр амжилттай дижитал хэлбэрт шилжиж буй жишээ юм. 2017 оны 11 сард анх Петровис ШТС-аар үйлчлүүлдэг хэрэглэгчдийг урамшуулах зорилготой апп байсан бол одоо хэрэглэгчийн худалдан авалтын үнийн дүнд суурилсан оноо цуглуулах урамшуулалт хөтөлбөрийн аппликейш болон өргөжсөн. Мөн нэмж UniGas, IntroB, PCmal, Монгол Даатгал, Хас Банк-аар үйлчлүүлсэн хэрэглэгчид 100 төгрөг тутмын худалдан авалтандаа 1 Redpoint оноо цуглуулах боломжтой болсон. Цугларсан Redpoint оноогоороо доорх газруудаас мөн худалдан авалт хийх боломжтой болсон байгаа. 

0

0

Redpoint-ийн нээлтээ хийсэн цагаас хойш цугларсан өгөгдөл дээр шинжилгээ хийлээ.  Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл 1’013’333 байгааг апп ашиглагчдын тоотой харьцуулбал давхардсан тоогоор тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдийн 24,4% хүрсэн гэж үзэж болох юм.

0


Нийт бүртгэлтэй хэрэглэгчийн Тоо:247,427

0

Энэ нь зөвхөн апп-д бүртгэлтэй хэрэглэгчийн тоо бөгөөд месежээр мөн оноогоо бүртгүүлдэг хэрэглэгчид байсаар байна. Хэрэглэгчийн өгөгдөл дээр ажиллаж байхад энэ мэт сонирхолтой зүйлсүүд ажиглагдаж байснаас дурьдвал нэг хүн дор хаяж хоёр банкны карттай байгаа юм. Нийт картаа бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн тооноос даруй 1 дахин их карт системд бүртгэлтэй байгаагаас харж болно. Гэтэл нийт 214 мянга гаруй карт бүртгэлттэй байхад үүний 8% нь л картаа баталгаажуулсан байгааг Redpoint байнгын хэрэглэгчид гэж үзэж болох юм. Учир нь хэрэглэгч картаа бүртгүүлсэний дараа баталгаажуулбал автоматаар тэр картаар хийгдсэн төлбөр, тооцооноос оноо бодогдон цугларах юм.

0

0

Бүртгэлтэй картыг банкаар нь задлан харвал 56.4% Хааны банкны карттай байгаа нь өмнөх хүн болгон 2 карттай гэх таамагтай холбож үзвэл. Хүн болгон 2 карттай, түүний нэг нь Хаан банкны карт байх нь өндөр магадлалтай байна. 

0

0

Хэрэглэгчдийн картаа баталгаажуулсан эсэхээс үндэслэн бусад төрлийн мэдээллээ баталгаажуулсан эсэхийг шалгаж үзвэл 63.8% нь зөвхөн утасныхаа дугаарыг, 2.2% зөвхөн мэйл хаягаа баталгаажуулсан байна. 23.6% нь хоёуланг нь баталгаажуулсан байна. Үүнээс үзвэл мэдээллээ баталгаажуулаагүй 10.4% хэрэглэгч байна гэсэн үг юм. 

0

0

График 3: Хэрэглэгч мэдээллээ баталгаажуулсан эсэх

0

Хэрэглэгчийн пойнт оноогоо хэрхэн царжуулж байгаад мөн шинжилгээ хийж үзвэл хэд хэдэд зүйлийг ажиглаж болохоор байна. Үнийн дүн өндөртэй худалдан авалт хийхдээ өөрийн цуглуулсан пойнтоо ашиглах сонирхол их байгаа бол эсрэгээрээ үнийн дүн бага худалдан авалтад хийхдээ мөнгө зарцуулж байгааг Avlaa.mn болон Ticket.mn захиалга хийсэн хэрэглэгчдийн худалдан авалтын түүхээр жишээ болгон орууллаа. Avlaa.mn-ээс  2281 хэрэглэгч 124 сая төгрөгний захиалга хийхдээ үнийн дүнгийн ердөө 5.3% -д мөнгө оруулсан байгааг харж болно. Харин Ticket.mn-ээс 34 хэрэглэгч 50 захиалга хийсний 60.3% нь мөнгө оролцуулан төлбөрөө төлсөн байна. 

0

0

Хэрэглэгчийн өгөгдөлд тулгуурлаж маркетингийн харилцааг сайжруулах нь

0

Хэрэглэгчийн өгөгдөлд шинжилгээ хийснээр бид хэрэглэгчиддээ юуг хүргэх хэрэгтэй, ямар мессежийг тэнд өгөх хэрэгтэй гэдэг нь тодорхой болж өгнө. Дээрх RedPoint хэрэглэгчдийн өгөгдөл дээр тулгуурлан дараах санал, зөвлөмжүүдийг дэвшүүлж байна.

0

  1. Хувийн мэдээллээ баталгаажуулахад чиглэсэн идэвхжүүлэлт явуулах. 
  2. Бүртгэлтэй картаа баталгаажуулахад чиглэсэн идэвхжүүлэлт явуулах. Ингэснээр оноо цуглуулахад хялбар болж хэрэглэгчийн тоо нэмэгдэх боломжтой гэж үзэж байна. 
  3. Цаашид урамшууллын оноогоо ашиглаж болох боломжтой газруудыг ихэсгэх. Дийлэнх оноо машинтай хэрэглэгчид шатахуун авснаар цугларч байгаа учраас машинтай холбоотой засвар, сэлбэг хэрэгсэл, машин угаалга гэх мэт хэрэгцээт төрлийн үйлчилгээгээр ихэсгэх. Ингэснээр мөн тэдгээр үйлчилгээнүүдэд орж ирэх мөнгөн урсгалыг нэмснээр шинэ орлогын их үүсвэр нэмэгдэх боломжтой. 

0

Дүгнэлт 

0

Дижитал шилжилтийн нөлөөгөөр хэрэглэгчийн өгөгдлийг цэгцтэй цуглуулж, эргээд түүнийг нь ашиглан маркетингийн гэлтгүй бизнесийн чухал шийдвэрийг гаргахад ашиглах боломжтой. Шинжилгээний үр дүнд санал болгож буй чиглэлээр идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаа явуулбал оноог  идэвхтэй хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэх боломжтой.

0

Ном зүй 

0

  • Эрдэнэтуяа, Н. (2019, 1 13). Өгөгдлийн менежментийн лекц. ШУТИС-БУХС. .
  • Bhattarai, D. (2020, 11 27). A Detailed Summary of Digital Transformation from McKinsey. A Detailed Summary of Digital Transformation from McKinsey. https://www.lftechnology.com/blog/digital-transformation/digital-transformation-mckinsey/#:~:text=In%20one%20of%20its%20articles,deliver%20your%20product%20or%20service.
  • Erxes. (2018, 1 1). Research
  • Marr, B. M. (2018, May 21). How Much Data Do We Create Every Day? Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/?sh=1b068c0e60ba
  • MMCG. (2020). CMO Survey 2020. Мөнхийн үсэг. 
  • Alderson, W. (2006). The analytical framework for marketing. In A Twenty-First Century Guide to Aldersonian Marketing Thought. Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-28181-9_4
  • Allan, K., Huseby, T. S., Munslow, W., Pratt, D., & Roundtree, B. (2012). Retrieved from https://patents.google.com/patent/US9898756B2/en

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн