Блог

Огноо:

2020/01/29

Унших хугацаа:

Ангилал:

Боловсрол

Үсгийн хэмжээ:

СУРАГЧДЫН СУРЛАГЫН АМЖИЛТ

Нийтэлсэн: ЗСДС


Сүүлийн жилүүдэд сурагчдын сурлагын амжилтад ахиц огт ажиглагдахгүй байгаа бөгөөд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын шатлал бүр дэх сурлагын амжилт 60-аас доош хувьтай, ялангуяа дунд, ахлах ангийн сурлагын амжилтын үзүүлэлтүүд бага боловсролынхоос доогуур байна. 🥉📚📉
2016-2019 он буюу сүүлийн гурван жилийг харьцуулан үзвэл:
Бага боловсролын хувьд сурлагын амжилт 52.6 – 41.7 хувьтай
Суурь боловсролын түвшинд сурлагын амжилт 40.3 – 37.1 хувьтай
Бүрэн дунд боловсролын түвшинд 34.7 – 39.9 хувьтай байна.

Та бүхэн энэ асуудлын шалтгаан нь юу гэж харж байна вэ? 

Сурагчдын сурлагын амжилтыг хэрхэн, яаж сайжруулах вэ? Шийдэл нь юу гэж харж байна вэ?  

“ЕБС-ИЙН ЖИШИГ ЗАГВАРЫН СУУРЬ ХЭВ ШИНЖҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ, СИСТЕМИЙН ЗАГВАРААР ШИНЖИЛЖ ДҮРСЛЭХ НЬ” СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

“Залуу судлаачдыг дэмжих сан” ТББ нь 1992 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 1993 оноос залуучуудад судалгаа шинжилгээний арга барил эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ШУТИС-БУХС-тай хамтран “Эрдмийн шувуу” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлыг жил бүр зохион байгуулсаар ирсэн.